ORTZADAR

ORTZADAR

Zirkuito Ibilbidea 12, Lasarte-Oria
Posta elektronikoa
asociacion@asociacionortzadar.com
Facebook
maiderortzadar@gmail.com
Twitter
@ortzadarelkarte
Telefonoa
943 373 476
Geuri buruz
ORTZADAR, ADIMEN LIMITEDUN PERTSONEN ALDEKO GIPUZKOAKO ELKARTEA, 1977.urtean sortua, irabazi asmorik gabeko erakundetzat eta Onura Publikotzat legalki aitortua, estatutarioki adimen limitedun pertsonen autonomia pertsonala eta soziala sustatzeko eta beren eskubideen alde egiteko erakunde profesional, plural eta solidario bezela eratua dago.
Adimen limitedun pertsonak definitzen dituzten oinarrizko ezaugarriak honako hauek guztiak dira:
A.- Orokorrean
1.- Ageriko ezaugarri fisikorik gabe. Itxurazko “normaltasun” honek abantailak ditu baina baita desabantailak ere: familiarrek eta kasu batzutan profesionalek ulertzen ez dutela sentiaraztea, baina batez ere bigarren mailako harremanak dituzten pertsonen aldetik.
2.- Buru-adinaren eta kronologikoaren arteko desfasea.
3.- Ohiko egoerak ebaztea ahalbidetuko dieten mekanismo arrazionalak sortzeko ekimen falta eta gaitasun mugatua.

B.- Adimenaren eremuan
1.- Ikaskuntza prozesu motela.
2.-Dimentsio abstraktuen ulermenean defizita.
3.- Hizkuntza mugatua.
4.- Norberaren zaintze eta autogobernurako egokitzapen gaitasunen beharra.
5.- Dirua kudeatzeko eta maneiatzeko zailtasunak.

C.- Harremanak izateko eta gizarteratzeko bere gaitasunaren inguruan
1.- Afektibitate-harremanetan zailtasunak.
2.-Pertsona helduen berezko erantzunkizuntzat hartzen direnak gain hartzeko zailtasunak.
3.- Bere ohituretik kanpo, ekimen eta inprobisazio falta.

Horien guztien ezaugarriak kontutan hartuz, adimen limitedun pertsona gehienek nahiz eta minusbaliotasuna aitortua izan, ez dute inongo menpekotasun gradurik onartua, gehienez 1.go gradua. Horrek Legeak jasotako baliabide eta laguntzetatik kanpo uzten ditu, gizartetik baztertuak izateko benetazko egoera larrian geratuz
Estatutuen arabera, Elkartearen xedea “adimen limitedun pertsonen autonomia pertsonala eta soziala sustatzea eta beren eskubideen alde egitea da” helburuak honako hauek izanik :

A. Adimen limitedun pertsonen eskubideaz arduratu.
B. Adimen limitedun pertsonei laguntza modu integral eta diziplina anitzan eskaini bere autonomia eta autogobernua ahalbidetzeko, horien guztien artean, komunitate-bizitzaren normalizaziora laguntzen duten jarduerak.
C. Adimen limitedun pertsonen bizi-kalitatea hobetzea helburu duten zentruak, zerbitzuak, ekintzak eta jarduerak bultzatu.
D. Erabiltzaile eta horien guztien familien parte hartzea sustatu kudeaketa, proiektu eta zerbitzuetan.
Elkartearen helburuen arabera, mota guztietako erakunde publiko eta pribatuekin elkarlanean aritzea

Helburuak lortzeko, jarduera hauek egingo dira, ezarritako legezko betekizunak bete ondoren:
• Prebentzio eta gizarte sentsibilizazioa.
• Gizarteratzea.
• Autonomian laguntza jarduerak. Bizitza independientea.
• Aisia eta aisialdi autonomoa.
• Etxebitzitza independienteak.
• Senideei laguntza eta orientazioa.
Latitude
43.2568561
Longitude
-2.018574
Jardun arloak
Aniztasun funtzionala
TOP