Posta elektronikoa
idazkari@hurkoa.eus
Web gunea
Facebook
Hurkoa Fundazioa
Telefonoa
943 468 956
Geuri buruz

HURKOA Donostiako Elizbarrutiko Caritasen tutoretza-fundazio bat da, Gipuzkoan adineko pertsonen edota gaixotasun mentala dutenen eta ahulezia-, mendekotasun- edo babesgabetasun-egoeran daudenen arretarako, babeserako eta tutoretzarako sortua. Horretarako,


  • - pertsona horien babes judiziala eta tutoretza sustatzen du eta bere gain hartzen du, eta lehentasuna ematen die familiaren edo erakundeen babesik ez dutenei.
  • - mendekotasun-egoeran dauden adineko pertsonei eta horien zaintzaileei arreta ematen die, Hurkoaren Eguneko Zentroan.
  • - familiei aholkua, laguntza eta informazioa ematen die.
  • - babesgabetasun-egoerak gero eta gutxiago izan daitezen, programa berriak sortzen eta garatzen ditu.

MEMORIAK


Hurkoa es una fundación tutelar creada por Cáritas Diocesana de Donostia para la atención, defensa y tutela, en el territorio de Gipuzkoa, de personas mayores y/ o con enfermedad mental en situación de fragilidad, dependencia o desprotección. Con este fin:


  • - Promueve y asume la defensa judicial y tutela de las personas que lo necesitan, priorizando aquellas que carecen de apoyo socio-familiar.
  • - Atiende en su Centro de Día a personas mayores dependientes y sus cuidadores.
  • - Asesora, acompaña y orienta a las familias afectadas.
  • - Genera y desarrolla nuevos programas con el fin de prevenir situaciones de desprotección.

MEMORIAS, Boletín 3er cuatrimestre 2014

Latitude
43.3159546
Longitude
-1.9797617
Jardun arloak
Gizartea eta osasuna, Gizarteratzea
TOP