elkarr

Aniztasun Kulturala

Formakuntza eta integrazioa

1.- Kultura desberdinetako pertsonen arteko hurbilketa, ulermena eta komunikazioa sustatuko dituzten kultura-jarduerak eta -adierazpenak sustatzea, bai eta immigrazioari buruzko sentsibilizazioa ere.

2.- Gure inguruko etorkin-talde esanguratsu eta ugarien ama-kultura eta -hizkuntza sustatzea, eta euskal hizkuntza eta kulturara hurbiltzea.

3.- Berebiziko garrantzia duten gaietan (osasuna, hezkuntza, etxebizitza, lana, familia eta seme-alaben hezkuntza...) bitartekaritza eta aholkularitza sustatzea, eta, hala badagokio, egun dauden zerbitzuetara bideratzea. 

4.- Enplegua bilatzeko, sustatzeko eta hobetzeko ekintzak sustatzea, arlo horretan lan egiten duten erakunde eta organismoekin lankidetzan.

5.- Gizartean, kulturan eta lanean integratzeko prestakuntza mota oro bultzatzea, prestakuntzan diharduten erakunde eta entitateekin, etorkinen erakunde eta elkarteekin edo haiekin lan egiten dutenekin lankidetzan.

6.- Hezkuntza-erakundeekin lotura izatea, oinarrizko prestakuntza-beharrak (hizkuntza ofizialen ikaskuntza (gaztelania/euskara), alfabetatzea, oinarrizko prestakuntza...) dituzten pertsonek prestakuntza hori jasotzeko aukera izan dezaten horretarako diren ikastetxeetan. Hala ere, prestakuntzako laguntza-jarduerak sustatuko dira, puntualki edo zentro berezietan egin ezin direnean, etab.

Azken argazkiak

TOP