ASOCIACION BEROA ELKARTEA

ASOCIACION BEROA ELKARTEA

CALLE AUTONOMÍA, 17 - BAJO 2, Donostia-San Sebastián
Posta elektronikoa
asociacionberoa@asberoa.com
Web gunea
Facebook
Beroa Familias Acogedoras de Gipuzkoa
Telefonoa
943 245 604
Geuri buruz
AURKEZPEN GIXA
Beroa elkartea Gipuzkoako Harrera Familiek osatzen dugu, harrera mota edozein izanik ere: soila, iraunkorra, profesionalizatua, etab. Egun, denera, 80 familia bazkidek gara.

Beroa, honako uste sendoz sortzen da: harrera baliabidearen hobekuntzari begira familiek ematen dituzten zailtasunetan, aholkuetan, planteamenduetan, berrikuntzetan, etab.etan administrazioarekin ordezkaritza eta bitartekaritza lana egiteko beharra asetzeko.

Horrekin lortu nahi duguna honakoa da:
-Harrera Familiei eta harreran hartzen diren adingabeek bizitzen duten harrera prozesuan lagundu.
-Zerbitzu eta interesezko jarduera ezberdinen eskaintzaren bitartez familia harrera prozesua erraztea.
-familia gehiagok familia harreraren aukera planteatzera animatzeko helburuarekin Hedapen eta sentsibilizazio kanpainak antolatu eta hauetan lagundu.

Harrera familiok, erreferentziazko irudi seguruekin, familia eredu estrukturatua eta normalizatua eskaintzen diegu adingabeko pertsonei.

Egonkortasuna, laguntza eta afektua eskaintzen diegu.

Adingabeko pertsonen eskura jartzen dugu gure familia, hauek hazteko, hezteko eta bizitzeko eremua izan dezateen.

Gainera, EZ GAUDE BAKARRIK!

Harrera familiek, harrerako prozesu osoan zehar Gipuzkoako Foru Aldundiak eskaintzen dituen baliabide jakin batzuk dauzkagu eskura, besteak beste, laguntza profesionala, laguntza ekonomikoak…

PRESENTACIÓN
La Asociación Beroa la formamos familias acogedoras de toda Gipuzkoa, sea cual sea la modalidad del acogimiento que tengamos: simple, permanente, profesionalizado, etc.

En este momento, somos 80 familias asociadas y Beroa surge por la creencia y convicción de la necesidad de crear una asociación que hiciera la labor de representación e interlocución con la administración en las dificultades, sugerencias, planteamientos, novedades, etc. que las familias van aportando de cara a la mejora del recurso.Con esto lo que pretendemos es:

-Ayudar a las familias acogedoras y a las personas menores de edad acogidas en su proceso de acogimiento familiar,
-Facilitar, mediante la oferta de servicios y actividades de interés el acogimiento familiar, y
-Organizar y colaborar en las Campañas de difusión y sensibilización con el objetivo de animar a otras familias para que se planteen el acogimiento familiar.

Las familias acogedoras ofrecemos un modelo de familia estructurado y normalizado a las personas menores de edad con figuras seguras de referencia.

Les ofrecemos estabilidad, apoyo y afecto.

Ponemos a disposición de las personas menores de edad nuestra familia para crecer, educarse y vivir.

Además, NO ESTAMOS SOLOS!

Las familias acogedoras, tenemos en todo el proceso del acogimiento una serie de recursos que nos ofrece la Diputación Foral de Gipuzkoa: ayuda profesional permanente y apoyo económico.
Latitude
43.3218992
Longitude
-1.9601312
Jardun arloak
Haurrak eta gazteak
TOP