Kera Elkartea

Berdintasuna

Emakume ijitoen sustapena

Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatzen dugu, arreta berezia jarriz indarkeria gainditzeari, euskal gizartean gizartearen eta berdintasunaren aldetik parte hartzeari eta Euskal Autonomia Erkidegoan bizi diren emakume ijito guztien sustapen soziokulturalari eta hezkuntzari, inolako bereizkeriarik gabe.

"KERA Emakume ijitoen elkartea" Hezkuntza Kritiko eta Herrikoiaren filosofian sartzen da. Desberdintasunei aurre egiten dien Gizarte Eraldaketarako Hezkuntza da, gizartean aniztasuna sustatzera, gizarte, kultura, hezkuntza eta iritzi mugimenduak sortu eta indartzera bideratua, Gizarte Zibila indartzeko eta gizarte-sormena adierazi eta garatzeko. Eta animazio soziokulturalarena, prozesu pertsonalak eta talde-prozesuak bultzatzen dituena, pertsonak beren garapenaren protagonista izatera animatuta.

TOP