IMG-20180124-WA0002

Aniztasun funtzionala

Ikusmen Urritasuna duten Pertsonak eta haien familiak

Gipuzkoako Ikusmen Urrituen Elkartea, irabazi asmorik gabeko erakundea, 1980an haur itsuen eta ikusmen urrikoen gurasoen talde batek sortua.

Ikusmen-urritasuna edo itsutasuna duten pertsonen eta haien senideen alde egiten dugu lan, eta laguntza psikologikoa, familia-laguntza, aisialdia eta familia-atsedena, hezkuntza-laguntza, kirol egokituan laguntzea, sentsibilizazio-kanpainak, materialen adptazioa eta abar eskaintzen ditugu.

Elkartearen azken helburua da Integrazioa/Gizarteratzea, Hezkuntza, Lana, Aisia eta Denbora Librea… lortzea, ikusmen ezgaitasun larria edo itsutasuna duten erabiltzaile guztien erabateko integrazioa.

- Ikusteko urritasuna duten haur, gazte eta helduak gizarteratzea.

- Ikusmen urritasuna duten haur, gazte eta helduen arreta, hezkuntza, errehabilitazioa eta laguntzaren alde lan egitea.

- Erabiltzaileen eta haien familien bizi-kalitatea hobetzea.

- Erabiltzaile bakoitzak bizi duen errealitatea sakonago ezagutzea eta haiei zein haien familiei arreta orokorra ematea, haien beharrei erantzun ahal izateko.

- Hainbat erakunde eta erakunderekin etengabeko harremana eta koordinazioa izatea, erabiltzaile bakoitzaren beharrei erantzun orokorra eta adostua emateko.

- Behar diren programa eta  laguntza guztiak abian jartzea, erabiltzaileek ikusteko urritasuna izateagatik dituzten oztopoak gainditzeko.

- Arazo honi buruz gizartearen eta familiaren aldetik kontzientzia publikoa piztea.

- Antzeko helburua duten taldeekin harremanetan egotea, ideiak eta ezagutzak aldatzea.

- Ikusteko urritasuna duten emakumeen berdintasuna eta egoera hobetzea.

Azken argazkiak

Azken bideoak

TOP