diversion

Inklusioa

Hiesa-aurkako erakundea Gipuzkoan

ACASGIn lan hauek egiten ditugu:

 

-Jendeari jakinaraztea gib/hiesari eta hari lotutako beste patologia batzuei, transmisio-bideei eta prebentzio-moduei buruzko oinarrizko ezagutza.

 

-Akonpainamendu soziala eta arriskuen eta kalteen murrizketa gib, vhc eta bestelako LA oso ahulak diren biztanleengan.

 

- Gib/hiesarekin eta mendekotasunekin lotutako arriskuak eta kalteak murrizteko programak sortu eta garatzea.

 

-GIBaren, beste STG batzuen eta VHCren eraginpean dauden portaera eta ohitura arriskutsuen jarraibideak aldatzea.-Ohitura osasungarriak sortzea eta praktikan aplikatzea biztanlerian, ohitura horiek barnera daitezen.

 

-Arrisku-ohiturak izateko pertsonengan eragina duten gizarte-faktore guztiak alda daitezen sustatzea; izan ere, jokabide hori ez da barne-faktoreen ondorio soilik, kanpoko ingurumen-faktoreen ondorio baizik, bereziki, faktore psikosozialen ondorio.

 

- Tokiko, lurraldeko eta lurraldeaz gaindiko eremuan, gib/hiesarekin, beste patologia batzuekin eta gizarte-bazterketarekin zerikusia duten jardueretan parte hartzea.

 

- Genero-ikuspegia instituzionalizatzeko prozesua hastea eta horri eustea, gizonen eta emakumeen arteko berdintasunaren printzipioa.

Azken gertaerak

Azken argazkiak

Azken bideoak

TOP