Posta elektronikoa
@cruzroja.es
Facebook
bai
Twitter
bai
Telefonoa
943 222 222
Geuri buruz
GIPUZKOAKO GURUTZE GORRIA
Gurutze Gorriak gizartean sustraitutako organizazio gizatiarra eta ekintza boluntarioa duen elkartea den neurrian, zaurgarri diren pertsonetatik geroz eta hurbilago egotea du helburu nagusia. Hauei erantzun integralak ematen zaizkie, garapenezko ekintzen bitartez. Gipuzkoan 1870. urtetik daramagu lanean eta gure historia osasun-premiei oso lotuta egonda ere, egun, gizarte-laguntza programetan jartzen dugu arreta berezia. Hauen bitartez bai pertsonen bai gizartearen beharrei erantzun bat ematen saiatzen gara.Hau dela eta, gizarte bazterkeri edo zaurtasun arriskuan aurkitzen diren pertsonei zuzendutako programak indartu eta handitu egin ditugu: adineko pertsonekin edo eta desgaitasunen bat duten pertsonekin lan egiten dugu; pobrezia eta gizarte-bazterketaren aurkako borroka; egoera sozial zailean dauden haurrak;presoak;etorkinak;gaixotasun mentala duten pertsoak; kolektibo kalteberenetzako enplegu plana. Osasuna, sorospena eta larrialdietan lanean jarraitzen degu (larrialdi,aurreikusgarriak diren arrisku eta itsas salbamenduan esku-hartzeak, osasunaren sustapenerako ekintzez gain);boluntariotza (boluntario eta herritar ororentzako zuzenduak dauden ekintzak);gazteen gurutze gorria (Gurutze Gorriaren gazteen zaila da. Bertan, bizi osasungarri baterako ohiturak,haurren eta gazteen aisia eta laguntza eskolara zuzendutako aktibitateak burutzen dira) eta ingurumena ( hobetze eta sentsibilizazio ekintzak).


CRUZ ROJA GIPUZKOA
Cruz Roja es una institución humanitaria de carácter voluntario que tiene por misión estar cada vez más cerca de las personas vulnerables, ofreciéndoles respuestas integrales con una perspectiva de desarrollo. Llevamos en Gipuzkoa desde 1870 y partiendo de tener una historia muy ligada a las necesidades sanitarías, hoy son los programas sociales los que requieren una atención especial y mediante los cuales intentamos dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía y de la propia sociedad. Por ello, hemos reforzado y ampliado los programas de ayuda para personas que se encuentran en exclusión social o en situación de vulnerabilidad: personas mayores y/o personas con discapacidad, lucha contra la pobreza y exclusión social, infancia en dificultad social, población reclusa, inmigrantes, personas con enfermedad mental, plan empleo para colectivos vulnerables y jóvenes,…Seguimos trabajando las áreas de salud, socorros y emergencias (Intervención en emergencias, eventos de riesgo previsible y salvamento marítimo, así como promoción de la salud).Formación (formación sociosanitaria del voluntariado y de la población en general); voluntariado (acciones de promoción y fidelización del voluntariado); cruz roja juventud (Sección juvenil de Cruz Roja en la que se trabajan hábitos de vida saludables, ocio y tiempo libre de la infancia y juventud así como apoyo escolar) y medio ambiente (acciones de sensibilización y mejora del entorno).
Latitude
43.321898
Longitude
-1.9651724
Jardun arloak
Gizartea eta osasuna, Kulturaniztasuna, Gizarteratzea, Lankidetza eta garapena
TOP