logo etiopia utopia
Fundación Etiopiautopia F

Fundación Etiopiautopia Fundazioa Tikal

Paseo Mikeletegi 54, planta 0- oficina 5, Donostia-San Sebastián
Posta elektronikoa
info@etiopiautopia.org
Telefonoa
943 005 863
Geuri buruz
Irabazi-asmorik gabeko erakunde bat gara Donostian sortua 2009an eta helburutzat dugu Tigray eskualdeko, eta hedaduraz Etiopiako, erkidego babesgabeenen bizi-baldintzak hobetzea. Horretarako, funtsezkoa da gure gizartea sentsibilizatzea eta garapen iraunkorreko proiektuak beharrezkoak diren zorroztasunarekin eta ezaguerekin kudeatzea. Garapen iraunkorra lortzeko lankidetzan erreferente izatera iritsi nahi du. Gure baloreak elkarkidetasuna, jasangarritasuna, boluntariotza, konpromisoa eta profesionaltasuna dira.

Desberdintasun ekonomikoa hazi egin da eta munduko biztanleriaren zati handi bati eragiten dio, hauen osasuna eta hezkuntza bezalako baliabideak murriztuz. Urritasun egoera hau herrialde, eskualde eta talde babesgabeenetan nabariagoa da. Ondorioz, gure proiektuak ura, osasuna, hezkuntza, generoa eta gizarte arloko (kirola, mikrokredituak,…) gaietan finkatzen dira.

Somos una entidad sin ánimo de lucro, creada en Donostia en el año 2009. Nuestro fin es la mejora de las condiciones de vida de las comunidades más desfavorecidas de la región del Tigray y por extensión de Etiopía, mediante la sensibilización de nuestra sociedad y la gestión de proyectos de desarrollo sostenible con el rigor y conocimiento requeridos. Queremos ser un referente de cooperación para el desarrollo sostenible. Nuestros valores son la solidaridad, la sostenibilidad, el voluntariado, el compromiso y la profesionalidad.

La desigualdad económica ha crecido y afecta a una parte muy importante de la población mundial, que ve reducido el acceso a recursos como la salud y educación. Esa situación de precariedad es más evidente en países, regiones y grupos desfavorecidos. Por lo tanto, nuestros proyectos se centran en temas relacionados con el agua, la salud, la educación, el género y aspectos sociales (deporte, microcréditos, …).
Latitude
43.292984
Longitude
-1.984488
Jardun arloak
Lankidetza eta garapena
TOP