Lankidetza banner 2023 EU

Gipuzkoatik  mundura.

Urtero, Kutxa Fundazioak eta DAD-Jubikutxak lankidetzarako laguntzen deialdia egiten dute. Gipuzkoako elkarteentzat da. Garapenerako lankidetza-proiektuak aurrera eraman ahal izateko.

2022ko ekarpenekin, 10 proiektu hauek lagundu dira:

AFRICA   AFRIKAN garatuko diren proiektuak

AFRICA1 PROIEKTUA: BEHAR BIDASOAk proposatua -RWANDA. 

 • *.-Familia erantzunkizunak deituzten eta bakarrik dauden emakumeei zuzendutako hiru etxetxoren erainkuntza Kabugan: 3 etxetxo eraiki nahi dira, gutxieneko bizigarritasun baldintzekin. Zementuz estalitako adobezko eraikuntzak dira, sukaldea eta letrina kanpoaldean dutenak, batez ere familia ardurak dituzten eta gaur egun lokatz eta lastozko txaboletan bizi diren emakume bakarrentzat, inolako babesik gabe. Era berean, babesik gabe daude eguraldi txarragatik. Eurite-garaian, txabolak erraz suntsitzen dira, eta kanpoan geratu behar izaten dute berriz ere lan eta ahalegin handiz berreraikitzen diren arte. +INFO
 • behar bidasoa 1
  Behar bidasoa 2

AFRICA2. PROIEKTUA:Asociación para la Cooperación al Desarrollo Amigos Solidarios proposatua -UGANDA

 • *.-Lehen Hezkuntzako 4 eskolatarako 4 letrina eraikitzea: Proiektuaren helburu nagusia Ugandako Buwasa, Bugabula, Kinawanswa eta Butimbwa eskoletako haur eta irakasleentzako gutxieneko saneamendu-arauak betetzea da, eta helburu horretarako erabiliko diren azpiegituren eta baliabideen bizitza erabilgarria eta iraunkortasuna areagotzea. +INFO
 • ASI QUEDARAN
  Letrinas ahora 3

AFRICA3. PROIEKTUA:DERANDEIN FUNDAZIOAk proposatua -TANZANIA

 • *.-Mwema Fish Farm: akuikultura jasangarria eta arduratsua Karatun: Proiektuak akuikultura iraunkorrean eta arduratsuan oinarritutako ekoizpen-jarduera bat abiaraztea proposatzen du. Jarduera horrek, elikagaien segurtasunari eta nutrizio-osasuna hobetzeari ez ezik (bereziki adingabeen artean), ingurumena eta biodibertsitatea babesteari eta tokiko baliabideen erabilera jasangarriari ere lagunduko die .+INFO
 • Derandein2
  Derandein 1

america continente AMERIKAn garatuko diren proiektuak

america continente4. PROIEKTUA: MUNDUKO BEGIAK proposatua-BOLIVIA

 • *.-Oruro eta Tarifja departamentuetako haur eta ezgaitasuna duten pertsonei begien arreta hobetzea: Landa-komunitateetan lan egingo dute, hiru norabidetan: tokiko agintarien konpromisoa jasotzea, begietako osasunari dirua eman diezaioten; irakasleak trebatzea errefrakzio-akatsak antzemateko; gurasoak eta ikasleak ikusmena zaintzeaz sentsibilizatzea. Gainera, arreta berezia eskainiko diegu premia bereziak dituzten haurrei, eta doan emango dizkiegu betaurrekoak ordaindu ezin dituztenei, kopuru txikia bada ere .+INFO
 • FormacionPerson ok
  Toma de agudeza ok

america continente5. PROIEKTUA: TAUPADAK proposatua-BOLIVIA

 • *.-Ur korrontea, garbia eta edangarria, San Ignacio de Moxosko urriaren 10ko eskualdean: Proiektuak ur korronte, garbi eta edangarriko sistema bat jarriko du urriaren 10.ko eskualdera. Sistema horretara ez da iristen herriko sare hidrauliko eskasa, edo oso zerbitzu errudimentario eta arrazionalekoa duten etxe gutxi batzuetara iristen da. Horrek ahalegin handiak egingo ditu bizilagunak ura pilatzeko eta osasuna hobetuko du ur kutsatua kontsumitzeari uztean, gaur egun familiek putzu artifizialetatik ekartzen baidute, osansungarriak ez diren baldintzetan. .+INFO
 • taupadak 1
  taupadak 2

america continente6. PROIEKTUA:HAURRALDE FUNDAZIOAk proposatua -ECUADOR

 • *.-Emakume indigenak eta pobreziaren aurkako borroka, Moronako tokiko alternatiba ekonomiko kulturalen bidez: Landa-eremuetako emakume eta gazte indigenen pobrezia- eta zaurgarritasun-egoera aldatzeko asmoz, proiektuak, alde batetik, emakumeen arteko elkartasun-ekonomia sendotzea, artisau-jardueran oinarritua, diru-sarrera ekonomikoen sortzaile gisa proposatzen du, eta, bestetik, giza eskubideak eta emakumeen eskubideak sustatzea, gizarte zibileko eta erkidegoko pertsonen eta erakundeen artean, bereziki emakumeen artean, prestakuntza-prozesuen eta hezkuntza-prozesuen bidez, eta Amazoniako biztanleriaren berezitasunen arabera. +INFO
 • 3ok
  1 copia ok

america continente7. PROIEKTUA:ELIZBARRUTIETAKO MISIOAK proposatua -ECUADOR

 • *.-Generoan oinarritutako indarkeriaren biktima diren emakumeei laguntzeko zentro integrala: Indarkeria matxistaren biktima diren emakumeei laguntzeko zerbitzu integrala abian jartzeko, CIPEMek (Centro Integral de Promoción y Empleo de la Mujer) seme-alabekin tratu txarrak jasaten dituzten emakumeei larrialdietarako HARRERA-ETXE bat jartzeko utzitako lokala birgaitzeko proiektua da. Zerbitzu hori ez dago oraindik Los Ríos probintzian, Ekuadorreko hirugarren probintzia feminicidio kopuruaren arabera. +INFO
 • Samuvi 2 ok
  Samuvi 3 ok

america continente8. PROIEKTUA:EGOAIZIAk proposatua-PERU

 • *.-Gaitasun sozioemozionalak eta artistikoak indartzea eta teknologiak erabiltzea Alto Trujilloko hezkuntza-erakundean: Proiektuaren helburua da esparru marjinal pobreetako hezkuntza-erakunde publikoetatik itzultzen diren haurrak eta nerabeak (NNA) beren komunitateari lotutako bizitza-proiektuak gauzatzeko prestatuta egotea, generoaren, giza garapenaren eta gizartearen ikuspegitik, eta parte hartzeko eta autonomiarako gaitasuna sustatzea. Horretarako, ikasleek ikasketak buka ditzaten nahi du programak, trebetasun sozioemozional eta teknologikoen multzoa garatuz .+INFO
 • 20220908 170024 2 copia
  egoaizia

asia ASIAn garatuko diren proiektuak

asia 9. PROIEKTUA:ROKPA EUSKADIk proposatua-NEPAL

 • *.-Egoera ahulean dauden pertsonentzako negozio txikiak abiaraztea: Rokpa Euskadik autonomoen enpresa txikiak sortu ditu bere buruaskitasun ekonomikoa bermatzeko eta pertsonei etorkizun duina bermatzeko. Hasierako laguntza finantzarioaren eta aholkularitza eta prestakuntza onaren bidez, onuradunek beren enpresa txikia has dezakete. Horrek sostengu bat ematen die haiei eta haien familiei, eta autosufizienteak izan daitezke.+INFO
 • rokpa3ok
  ROKPA 2 ok

asia 10. PROIEKTUA: UNRWAk proposatua-SIRIA

 • *.-Hezkuntzaren kalitatea hobetzea generoaren ikuspegitik: Hezkuntzak egoera kritikoan jarraitzen du, 11 urteko gatazkaren ondoren. Sistema formala ez da gai zerbitzu honen eskaria xurgatzeko, eta ez da gauza eskolako giroaren segurtasuna bermatzeko. 2021eko urtarriletik irailera bitartean, 25 eraso egin zitzaizkien eskolei eta hezkuntza-langileei, joan-etorrien segurtasunik ezak, hezkuntza-azpiegituren egoerak eta eskoletan ura eta argia ez eskuratzeak, ikasleen asistentziarik ezari eragiten diote. Egoera ahulenean dauden adingabeek, hala nola beren familiei laguntzeko lan egin behar dutenek, ez dute erantzunik aurkitzen, eta sistema ez da behar bezain malgua ikasketekin jarraitzeko aukera emateko. Hezkuntzarako eskubidea ez betetzeak ondorioak dakartza haurren bizitzarako, eta horrek eragina du herrialdean. Horrek mugatu egiten du herrialdean diru-sarreren iturriak eskuratzeko gaitasun oso mugatua, eta muga hori are handiagoa da neskentzat. Hezkuntza-esparruan, zaurgarritasun-egoera handienak eremuetan bizi diren adingabe desplazatuen artean eta lehen hezkuntzatik bigarren hezkuntzara aldatu behar duten 12 urteko haurren artean gertatzen dira. Proposamenak Al Houleh eta Dallatako nesken eskolei laguntzen die, Khan Dannoun eta Qber Essiten errefuxiatu-esparruetan, Sirian. +INFO
 • unrwa
  unrwa2

 

Aurreko urteetako proiektuak ikusteko: 2019,  2020eta 2021 urteak 

2022 deialdiko kronograma ikusi hemen

Gipuzkoa Kutxa Solidarioa, Gipuzkoako Hirugarren Sektore Eko-sozialaren HOMEa.

 

TOP