GIELMAR, Gipuzkoako Elbar

GIELMAR, Gipuzkoako Elbarriak Martxan

Txara 1, Zarategi pasealekua 100, -1 pisua, 7. bulegoa, Donostia-San Sebastián
Posta elektronikoa
info@gielmar.org
Web gunea
gielmar2012.blogspot.com
Telefonoa
943 048 323
Geuri buruz
GIELMAR (Gipuzkoako Elbarriak Martxan), lagun talde baten kezketatik sortu zen, geure egoera gizarteratzea, giza-harremanak sustatzea, gure eskubideen alde egin, autonomia pertsonalaren alde lan egin, eta denentzako gizarte bat eraikitzen laguntzeko asmoz.
GIELMAR surge de las inquietudes de un grupo de amigas y amigos, dedicada a fomentar las relaciones sociales, defender nuestros derechos, facilitar y trabajar en favor de nuestra autonoía personal y con la finalidad de ayudar a construir una sociedad inclusiva.

Ekintza eta jarduerak:

Hiri, garraio-zerbitzu eta giza-harremanetarako oztopoen kontra borrokatzea.
Eragozpen arkitektonikoen mapa burutzea.
Behar bereziak dituzten pertsona elbarrien garapen ekonomikoa bultzatzea.
Bizitza burujabea bultzatzearen alde, pertsona elbarrientzako egun-zentro gehiago sortzea bultzatzea.
Gai desberdinei buruzko hitzaldiak, eta bereziki, ditugun gaisotasunei buruzko informazio gehiago gizarteratzeko ekintzak antolatzea.
Aisia-denborako jarduera sozial, kultural, deportiboak etab. antolatzea, besteak beste toki desberdinetarako irteerak eta txangoak, gizarte-normalizazioaren alde.
Jaiegunetako jarduera bereziak prestatzea.
Gure ustez bidezkoak ez diren legeak aldatzeko ahaleginak.
Elbarritasunik ez duten pertsonek egun batez elbarri baten lekua har dezaten rol-jokoak proposatzea.
Elbarritasuna duten pertsonen bizitza autonomoa bultzatzen duten dirulaguntzak eta osasun mailako laguntzak eskatzea.
Pertsona elbarriei autonomia lantzen, beldurrak txokoratzen eta galdutako autoestima berreskuratzen laguntzeko bilerak.


Acciones y actividades:


Impulsar la integración de las personas con discapacidad en la sociedad, como por ejemplo la integración laboral en las mismas condiciones que cualquier persona.
Luchar contra las barreras en la ciudad, el transporte y las relaciones sociales.
Realizar un mapa de barreras arquitectónicas.
Propiciar el desenvolvimiento económico de las personas con discapacidad que tengan necesidades especiales.
Promover la vida independiente, trabajando por la creación de más centros de da dedicados a las personas con discapacidad.
Charlas o conferencias sobre diversos temas de interés, promoviendo especialmente el conocimiento por parte de la sociedad de las particularidades de las enfermedades que nos aquejan.
Actividades socio-recreativas, culturales, deportivas etc. como por ejemplo salidas y/o excursiones por diversos lugares con motivo de fomentar la normalización social.
Actividades especiales en días festivos.
Tratar de cambiar aquellas leyes que a nuestro juicio son injustas.
Proponer juegos de rol donde laa personas no discapacitadas tomen por un día el lugar de otras con discapacidad.
Pedir subvenciones para ayudar a la vida independiente de las personas con discapacidad, as como ayudas de tipo sanitario.
Reuniones para ayudar a las personas con discapacidad a fomentar su autonoma, combatir sus miedos y recuperar la autoestima perdida.
Latitude
43.3139112
Longitude
-1.9564779
Jardun arloak
Aniztasun funtzionala
TOP