cabecera
cabecera

Arlo guztietan!

Emakumeak lehen planoan. Berdintasunezko jendarte bat giltzarri da aldaketa eta eraldaketa sozialaren bidean.

Emakumeek ondasun komunari egiten dioten ekarpena aldarrikatzea.

Kristalezko sabaien eta generoaren arabera segretatutako espazioen ordez, beste berri batzuk irekitzen ari dira, guztiontzat aberasgarriak.

Gipuzkoa Kutxa Solidarioko 12 elkartek dihardute Berdintasunarekin, harentzat, haren alde, haren arabera, haren gainean eta haren atzetik.

BUSCADOR EU

Elkarteak alfabetikoki ordenatuak daude, topatu bilatzen zabiltzana.

TOP